TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0095 projekt ismertetése

Szerző: admin dátum: .2010. augusztus 1.  • 

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye
"Viharsarki talentumok"

TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0095
projektjének ismertetése

Projektmenedzsment:
   Projektmenedzser: Orosz László
   Szakmai vezetõ: Palyov Pálné
   Pénzügyi vezetõ: Petrus Istvánné
   Projektasszisztens: Pócsikné Tomik Ilona

Megvalósítási idõszak: 2010.08.01 - 2011.07.31.
Támogatás összege: 10.000.000.- Ft

Bevont partnerek:
   Esélyegyenlõség Tehetséges Fiatalokért Alapítvány
   Justh Zsigmond Városi Könyvtár
   Maros Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület
   Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Gyermekjóléti Központja
   Orosházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
   "Pro-Ki-Dor" Kulturális Egyesület, Kisiratos - Románia
   Szántó Kovács János Területi Múzeum

Monitoring mutatók:
    A programba bevont tehetséges fiatalok száma 50 fõ
    A tehetségsegítõ programban, önszervezõdésben részt vevõ tehetséges fiatalok száma 15 fõ
    A tehetségsegítõ programba bevont önkéntesek száma 30 fõ
    A programot sikeresen befejezõ fiatalok aránya 80 %
    Társadalmi és gazdasági szereplõkkel kialakított együttmûködések száma 10 darab

Munkacsoportok:

1. "Fürkészõk" munkacsoport:
   Cél: a tehetségek felkutatásának, kiválasztásának segítése.
   Bevont segítõk: 5 fõ.
   Rendezvények:
      szakmai találkozók szervezése - 4 alkalommal.

2. "Pallérozók" munkacsoport:
   Cél: az egyéni és csoportos konzultációk, foglalkozások révén bõvüljenek a fiatalok ismeretei, épüljön tudáshálójuk, fejlõdjenek az egyéni boldoguláshoz szükséges kompetenciáik (szociális, kommunikációs stb.).
   Bevont segítõk:
      személyiség megismerése és fejlesztése munkacsoport mûködtetése 2 fõ,
      tudásmenedzsment, ismeretképzés tevékenység munkacsoport mûködtetése 2 fõ,
      értékmegõrzéssel, hagyományápolással kapcsolatos tevékenységek 2 fõ.
   Rendezvények:
      szakmai találkozók szervezése - 6-6 alkalommal.

3. "Serények" munkacsoport:
   Cél: az évek óta mûködõ tehetséggondozó tevé-kenységek mintapéldáinak jó gyakorlatokká fejlesztése.
   Bevont segítõk:
      robotika önszervezõdés koordinálása 1 fõ,
      kis polihisztorok tudásmenedzselése 5 fõ,
      kutató gyermekek tudományos konferenciája megszervezése 5 fõ,
      kis fizikusok tudásmenedzselése 5 fõ.

4. "Tehetségháló":
   Cél: a tehetséggondozó hálózatokba való bekapcsolódás, és aktív részvétel.
   Bevont segítõk:
      szervezetfejlesztési tréningek tartása 2 fõ.
   Rendezvények:
      tehetségnap szervezése - 1 alkalom,
      konferenciaszervezés - 1 alkalom.

5. "Tehetség - Segítés":
   Cél: a hátrányos helyzetû (köztük a halmozottan hátrányos helyzetû, a sajátos nevelési igényû, és az egyéb szempontból esélyegyenlõségre szoruló) fiatalok támogatása.

Egyéb tevékenységek:
   Felmérés, beválásvizsgálat
   Nyilvánosság biztosítása
   Projektindító és záró rendezvény tartása
   Internetes domain név és tárhely bérlés
   Adatbázis és honlap kialakítása, karbantartása
   Tárgyi eszközök vásárlása